Kids Reminder Watch / Daytime Wetting / Enuresis / Incontinence / MeDose Vibrating Barn Ur

In my work at Malmö Hospital [in Sweden], I had already used the Medose Vibrating Watch for children [young adults and older patients] practicing clean intermittent self-catheterization (CIC). | New Enuresis Study from Denmark |

Several years ago, I realized that the Medose Vibrating Watch could also be a very helpful tool for children suffering from daytime wetting (daytime incontinence / enuresis / diurnal enuresis).

With the MeDose Watch, I can set up a daily toilet time schedule for the child, and he/she will be reminded by the watch 5-6 times per day to go to the bathroom and urinate ('do number one').

The alarms are discreet (vibrating alarm) and the child can go to the bathroom without too much "hoopla" at the set alarm times. The responsibility to go to the bathroom is left to the child. A child who takes responsibility for his/her bathroom schedule will experience a larger rate of success.

The e-pill MeDose Watch alarms can be set to vibrate discreetly and the child's classmates will not hear the alarm.

Using the vibrating alarm, your child's teacher does not have to get involved in school or during after school activities. Once the vibrating watch has been setup (by the parent or medical professional) the parents do not have to get involved [watch repeats alarms every day at the same time]. This also leads to the child becoming generally more independent.

Many of the patients I have treated, have recovered from their daytime incontinence with the help of the MeDose Watch alone. Other forms of Medical intervention have been avoided.

I highly recommend the Medose Watch for children diagnosed with a daytime incontinence condition.

Yvonne Franzén
Barnuroterapeut.
Barn-Ungdomscentrum
UMAS, Malmö
Sweden


 • Order Silver/Black | Red/Blue e-pill MeDose Vibrating Reminder Watch (note both alarm watches are the same size 1.5 inch x 0.5 inch).
 • Learn about Bed Wetting & Alarm Wrist Watches
 • Parent Talk: Kid's Alarm Watch

  Swedish: Den som jag kallar "påminnelseklocka" använder jag ofta i mitt arbete som Uroterapeut på Barn-Ungdomscentrum i Malmö.

  Klockan är ju från början gjord för att användas av barn som katetriserar sig själva, det man kallar RIK (Ren Intermittent Katerisering), men jag kom då på att den var utmärkt även till barn med daginkontinens som jag gör ett miktionsschema till för att de ska gå och kissa i lugn och ro på bestämda tider. Klockan kan då användas för att programmera in 5-6 tider dagligen.

  Barnen tar då själva ansvar för sina kisstider och det har visat sig att ju mer ansvar barnen själva tar ju bättre är det.

  Sätter de den dessutom på vibratorläge är det inga klasskamrater som hör den och behöver undra vad det är som piper.

  Detta leder också till att lärare ej behöver blandas in för att påminna barnen i skolan och på fritids. Barnen slipper föräldrarnas tjat vilket också har en positiv verkan.

  Många av de barnen med daginkontinens som jag träffat har blivit av med sin inkontinens bara enbart genom att använda klockan och sluppit medicinsk behandling.

  Därför rekommenderar jag den till många barn.


  Yvonne Franzén
  Barnuroterapeut.
  Barn-Ungdomscentrum
  UMAS, Malmö
  Sweden
 • Scroll to top