e-pill medimi Customer Testimonial

”Since I am on Coumadin (warfarin) it is very important that I don’t miss any doses. Since I started to use the medimi, I have not missed any medications. When my doctor adjusts the dosing, all I have to do is adjust the dose settings. My medimi helps me manage my meds. I could not have asked for a better device.”
Sven-Goran Nilsson, Laholm, Sweden

”Eftersom jag äter Waran är det viktigt att jag inte missar några tabletter och det har jag inte gjort sedan jag började använda Medimi. När min läkare justerar dosen behöver jag bara ändra dos inställningarna. Min Medimi hjälper mej att sköta min medicinering, jag kunde inte haft ett bättre hjälpmedel”.
Sven-Göran Nilsson, Laholm, Sweden

e-pill medimi Portable Automatic Pill Dispenser SKU 862101 available from
e-pill Medication Reminders


1-800-549-0095 (international +1 781 239 2941)
Scroll to top